Standpunten / Vistas / Views from the:
 Vegan Streakers

De Vegan Streaker groep is een actiegroep die zich richt op het onderwerp veganisme en dierenleed, in de breedste zin van het woord. Er zijn meerdere organisaties & actiegroepen die twee doelen in hun naam verankert hebben,  Denk daarbij aan GroenLinks, of Greenpeace.
  
Met verassingsacties, en op een vreedzame en ludieke manier van actie voeren willen we mensen bereiken en ze aan het denken zetten, over het gebruik van vlees en andere dierlijke producten in de eigen keuken.
Ondanks dat we een dierenrechtengroep zijn hebben we wel onze principes over andere kwesties, zoals het inhumane vreemdelingen beleid, en de milieu problematiek. Dit laatste gaat hand in hand met dierenleed. Denk maar aan het mestoverschot of het vernietigen van de oerwouden in Brazilië voor de vee-voerindustrie.

Hieronder hebben we een schema gemaakt waar we voor en tegen zijn om het overzichtelijk te houden voor u als bezoeker.

Voorstander van: 
 • Het beëindigen van de vee-industrie.
 • Een onmiddellijke nertsenfokverbod, en niet zoals nu is afgesproken pas in 2024
 • Het onmiddellijk sluiten van de in Nederland werkzame kerncentrales.
 • Voor schone energie vormen, zoals zonne-energie.
 • Maar we zijn ook voor een open wereld zonder grenzen, want zolang er grenzen bestaan zal er controle staten zijn.
 • Een import verbod op soja uit de regenwouden van Brazilië. 

Tegenstander van:

 • De invoer van dieronvriendelijke producten uit o.a. China. Denk hierbij aan Foie gras en goedkopen honden / katten en andere vormen van bont.
 • Dierproeven, voor welk test dan ook.
 • Het levend koken van kreeften.
 • De verkoop en handel in dieren, zoals bij dierenwinkels. Dieren zijn geen verkoop ware.
 • Stierenvechten! In welke vorm dan ook. Elke sport waar dieren voor gebruikt worden, zoals paardensport en honden racen.
 • De jacht! De mens moet zich niet bemoeien met de natuur. je dient respect te hebben voor alles wat leeft.
De Vegan Streakers hebben ook een duidelijk regelement opgesteld, waaraan nieuwe activisten die onder de naam van de Vegan Streakers willen actievoeren zich aan moeten houden. Klik op de onderstaande link.
Reglement om te streaken